Giá Đất

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Hải Dương về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Hải Dương về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Reviewed by MR. VŨ on 9:37 PM Rating: 5
Khung giá đất Hải Dương giai đoạn 2015 – 2019 (theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND) Khung giá đất Hải Dương giai đoạn 2015 – 2019 (theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND) Reviewed by MR. VŨ on 6:40 PM Rating: 5
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TMDV tại KCN, cụm CN, làng nghề HD Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TMDV tại KCN, cụm CN, làng nghề HD Reviewed by MR. VŨ on 5:45 PM Rating: 5
Bảng giá đất TM&DV tại KCN, cụm CN & làng nghề Hải Dương [phụ lục VIII - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất TM&DV tại KCN, cụm CN & làng nghề Hải Dương [phụ lục VIII - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 5:42 PM Rating: 5
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh không phải đất TM&DV tại đô thị HD [phụ lục VII - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất sản xuất kinh doanh không phải đất TM&DV tại đô thị HD [phụ lục VII - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 5:37 PM Rating: 5
Bảng giá đất Sản xuất Kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TM&DV tại nông thôn HD [phụ lục VI - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất Sản xuất Kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất TM&DV tại nông thôn HD [phụ lục VI - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 5:27 PM Rating: 5
Bảng giá đất thương mại - dịch vụ khu vực đô thị Hải Dương [phụ lục V - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất thương mại - dịch vụ khu vực đô thị Hải Dương [phụ lục V - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 5:14 PM Rating: 5
Bảng giá đất thương mại - dịch vụ tại khu vực nông thôn Hải Dương [phụ lục IV - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất thương mại - dịch vụ tại khu vực nông thôn Hải Dương [phụ lục IV - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 5:02 PM Rating: 5
Bảng giá đất đô thị khu vực các Huyện / Thị xã tỉnh Hải Dương [phụ lục III - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất đô thị khu vực các Huyện / Thị xã tỉnh Hải Dương [phụ lục III - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 4:51 PM Rating: 5
Bảng giá đất đô thị khu vực thành phố Hải Dương [phụ lục III - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất đô thị khu vực thành phố Hải Dương [phụ lục III - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 4:29 PM Rating: 5
Bảng giá đất Nông thôn tại Hải Dương [phụ lục II - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất Nông thôn tại Hải Dương [phụ lục II - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 3:33 PM Rating: 5
Bảng giá đất Nông Nghiệp / Lâm Nghiệp tại Hải Dương [phụ lục I - 33/2014/QĐ-UBND] Bảng giá đất Nông Nghiệp / Lâm Nghiệp tại Hải Dương [phụ lục I - 33/2014/QĐ-UBND] Reviewed by MR. VŨ on 3:01 PM Rating: 5