Trường hợp được Miễn giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (theo điều 89 luật xây dựng 2014)

Theo quy định tại khoản 2 - Điều 89 – bộ Luật Xây dựng 2014 thì các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn nếu không nằm trong khu bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa sẽ được miễn giấy phép xây dựng.


Ngoài ra, các trường hợp miễn giấy phép xây dựng được quy định chi tiết như sau:

+ Công trình bí mật của nhà nước, được xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình nằm trên địa bàn của 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

+ Công trình thuộc dự án đầu tư XD được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

+ Công trình XD tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính

+ Công trình XD theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước phê duyệt hoặc chấp thuận về hướng tuyến công trình

+ Công trình thuộc dự án KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật xây dựng.

+ Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn < 500 m2, có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước phê duyệt

+ Sửa chữa, lắp đặt thiết bị bên trong các công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, không ảnh hưởng tới an toàn công trình & môi trường.

+ Sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

+ Các công trình hạ tầng ở khu vực nông thôn chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư XD và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết XD điểm dân cư nông thôn.

+ Công trình XD ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị & quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, (trừ nhà ở xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích văn hóa, lịch sử)

Xem thêm » Quy định và thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở
Trường hợp được Miễn giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (theo điều 89 luật xây dựng 2014) Trường hợp được Miễn giấy phép xây dựng nhà ở, công trình (theo điều 89 luật xây dựng 2014) Reviewed by MR. VŨ on 2:23 PM Rating: 5