[Download] Bộ luật xây dựng 2014 mới nhất - số 50/2014/QH13 (pdf)


Bộ luật xây dựng năm 2014 là văn bản mới nhất được chủ tịch nước ký lệnh công bố vào chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, số hiệu 50/2014/QH13. Luật xây dựng 2014 gồm 10 chương, 168 điều, tăng thêm 1 chương & 45 điều so với Luật xây dựng năm 2003 trước đó.

Bộ luật có những sự đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh và thống nhất về các hoạt động xây dựng, đầu tư.

Link tải về file pdf Bộ Luật xây dựng năm 2014:

[Download] Bộ luật xây dựng 2014 mới nhất - số 50/2014/QH13 (pdf) [Download] Bộ luật xây dựng 2014 mới nhất - số 50/2014/QH13 (pdf) Reviewed by MR. VŨ on 5:42 PM Rating: 5