Công thức tính vật liệu xây nhà


Như đã đề cập ở các bài viết trước, để dự tính vật liệu, chi phí xây nhà thì không phải ai cũng đủ thời gian và chuyên môn để làm vì khá nhiều khâu đòi hỏi kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Nhưng nếu bạn chịu khó tìm hiều và tham khảo thêm ý kiến của nhà thầu hoặc người quen thì cũng có thể tính được khá đúng.

Nếu chưa có phương án thiết kế mà chỉ áng chừng số tầng, số phòng, diện tích thì rất khó xác định đúng khối lượng vật liệu hay công việc. Khi đó phép ước lượng đơn giản hơn mà cũng khá chính xác đó là cách khái toán chi phí xây nhà tổng thể dựa trên m2 xây dựng.

Nhưng nếu bạn chỉ muốn tính tách riêng cho phần vật liệu thì cần có bản vẽ thiết kế chi tiết thể hiện các hạng mục cần thi công.

Để có công thức tính vật liệu xây nhà chính xác, trước tiên chúng ta cần tra định mức vật liệu xây dựng, nghĩa là số vật liệu cần phải sử dụng cho 1m2 tường, 1m2 sàn bê tông… theo phương án xây dựng mà bạn lựa chọn, sau đó nhân lên với diện tích thực tế của ngôi nhà để ra được khối lượng tổng vật liệu.

Cụ thể hơn, định mức này bạn có thể tham khảo theo các bảng dưới đây:

Tính gạch, vữa theo m2 tường xây

Bảng định mức gạch ống cho 1m2 (tham khảo)

Loại công tác
ĐV tính
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức
Loại vật liệu
Quy cách
Đơn vị
Số lượng
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm
1m2 xây
Gạch ống
Vữa
8x8x19
viên
lít
58
43
Xây tường bằng cách ống dày 20cm
1m2 xây
Gạch ống
Vữa
8x8x19
viên
lít
118
51
Xây tường bằng gạch ống dày 10cm
1m2 xây
Gạch ống
Vữa
10x10x20
viên
lít
46
15
Xây tường bằng gạch ống dày 20cm
1m2 xây
Gạch ống
Vữa
10x10x20
viên
lít
90
33
Xây tường bằng gạch ống dày ≥ 30cm
1m3 xây
Gạch ống
Vữa            
10x10x20
viên
lít
443
169
Xây tường bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm
1m2 xây
Gạch ống
Gạch thẻ
Vữa
10x10x20
5x10x20
viên
viên
lít
35
70
48
Xây tường bằng gạch ống câu gạch thẻ dày 20cm
1m2 xây
Gạch ống
Gạch thẻ
Vữa
8x8x19
4x8x19
viên
viên
lít
46,5
93
36

Bảng định mức gạch thẻ cho 1m2 (tham khảo)

Loại công tác
ĐV tính
Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức
Loại vật liệu
Quy cách
Đơn vị
Số lượng
Xây móng bằng gạch thẻ dày 20cm
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
798
290
Xây móng bằng gạch thẻ dày 30cm
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
768
295
Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
46
7,5
Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm
1m2 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
83
23
Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm
1m2 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
162
45
Xây tường bằng gạch thẻ dày 30cm
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
790
242
Xây cột trụ bằng gạch thẻ
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
770
304
Xây các bộ phận thiết kế cấu trúc phức tạp khác
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
5x10x20
viên
lít
807
300
Xây móng bằng gạch thẻ dày 19cm
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
4x8x19
viên
lít
1.147
342
Xây móng bằng gạch thẻ dày 30cm
1m3 xây
Gạch thẻ
vữa
4x8x19
viên
lít
1.117
356
Xây tường bằng gạch thẻ dày 5cm
1m2 xây
Gạch thẻ
vữa
4x8x19
viên
lít
57
6,4
Xây tường bằng gạch thẻ dày 10cm
1m2 xây
Gạch thẻ
vữa
4x8x19
viên
lít
103
20
Xây tường bằng gạch thẻ dày 20cm
1m2 xây
Gạch thẻ
vữa
4x8x19
viên
lít
215
65
 Xây tường bằng gạch thẻ dày ≥ 30cm
 1m2 xây
Gạch thẻ
vữa
4x8x19
viên
lít
1.068
347

Định mức cát, đá, xi măng cho 1m3 vữa, bê tông

Bảng định mức vật liệu cho 1m3 bê tông, vữa xây để tính ra khối lượng cát, đá, xi măng:

1m3
Đá dăm
Cát vàng
Xi măng PCB40
Nước
Vữa xây tô mác 75

1,09m3
247kg
110 lít
Vữa bê tông mác 200
0,86m3
0,483m3
248kg
185 lít
Vữa bê tông mác 250
0,85m3
0,466m3
324kg
185 lít
Vữa bê tông mác 300
0,84m3
0,45m3
370kg
185 lít

Tính sắt thép theo khối lượng sàn bê tông

Bảng tra khối lượng sắt thép trên 1m3 bê tông (theo kinh nghiệm xây dựng)


Ø < 10
Ø 10-18
Ø > 18
Móng cột
20kg
50kg
30kg
Dầm móng
25kg
120kg

Cột
30kg
60kg
75kg
Dầm
30kg
85kg
50kg
Sàn
90kg


Lanh tô
80kg


Cầu thang
75kg
45kg


---

Dựa theo các bảng trên bạn sẽ nhân với diện tích xây dựng từng thành phần để tính ra tổng khối lượng xi măng, đá, gạch, sắt thép cần dùng.

Khối lượng vật liệu mới chỉ là một phần của chi phí xây nhà, ngoài ra còn có chi phí vật tư cho phần hoàn thiện, nhân công & một số khoản phụ chi. 

Bạn có thể tham khảo thêm Bảng dự toán chi phí xây dựng nhà ở để tìm hiểu về các hạng mục chi tiết này.
Công thức tính vật liệu xây nhà Công thức tính vật liệu xây nhà Reviewed by MR. VŨ on 1:19 PM Rating: 5