Mã bưu điện Hải Dương - zip code / postal code Hai Duong

Mã bưu chính là gì ?

Mã bưu chính (mã bưu điện) – tên tiếng anh là “Zip Postal Code” ( còn gọi tắt là Zip code / Postal Code): là hệ thống mã được ban hành bởi liên hiệp bưu chính thế giới, giúp xác định vị trí để chuyển bưu phẩm, thư tín trên toàn cầu.Mã bưu chính thường gồm một dãy số/chữ. Mã bưu chính tại Việt Nam là một dãy gồm 6 chữ số trong đó: 

+ 2 chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh 
+ 2 chữ số tiếp theo xác định quận/huyện/thành phố/thị xã 
+ chữ số tiếp theo xác định phường/xã
+ chữ số cuối cùng xác định thôn/phố hoặc đối tượng cụ thể

Khi đăng ký thông tin trên internet, một số trang web nước ngoài sẽ yêu cầu mã bưu điện tại địa phương của bạn để gửi hàng hóa, thư xác nhận hay chỉ đơn giản để xác định chính xác vị trí của bạn.

Mã bưu điện tỉnh Hải Dương:

Zip Postal Code của tỉnh Hải Dương là 170000

mã cụ thể của từng bưu cục trong tỉnh bạn có thể tra theo bảng sau:

Tên bưu cục
Địa chỉ
170000
Bưu cục cấp 1 Hải Dương
Đường Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương (ÐT: 3853501)
171270
Bưu cục cấp 3 Ngọc Châu
Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương (ÐT: 847072)
170900
Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hải Dương
Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương (ÐT: 03203847072)
172050
Bưu cục cấp 3 Hải Tân
Đường Yết Kiêu, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương (ÐT: 03203861383)
171980
Bưu cục cấp 3 Thanh Bình
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương (ÐT: 03203891101)
172350
Bưu cục cấp 3 Tiền Trung
Thôn Tiền Trung, Xã Ái Quốc, Thành phố Hải Dương (ÐT: 3753229)
171250
Bưu cục cấp 3 TMĐT Hải Dương
Phố Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương (ÐT: 0320382430)
172700
Bưu cục cấp 2 Thanh Hà
Khu 7, Thị Trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà (ÐT: 815101)
172910
Bưu cục cấp 3 Chợ Hệ
Thôn Đồng Bửa, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Hà (ÐT: 816101)
172740
Bưu cục cấp 3 Chợ Cháy
Thôn Du La, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà (ÐT: 817101)
173100
Bưu cục cấp 2 Kim Thành
Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành (ÐT: 3720101)
173170
Bưu cục cấp 3 Lai Khê
Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hoà, Huyện Kim Thành (ÐT: 729912)
173280
Bưu cục cấp 3 Đồng Giá
Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành (ÐT: 724101)
173400
Bưu cục cấp 2 Nam Sách
Khu phố Mới, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách (ÐT: 3757610)
173401
Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Nam Sách
Khu phố La Văn Cầu, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách (ÐT: 754101)
173490
Bưu cục cấp 3 Thanh Quang
Thôn Linh Khê, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách (ÐT: 794101)
173800
Bưu cục cấp 2 Kinh Môn
Khu phố Kênh Hạ, Thị Trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 3822101)
173830
Bưu cục cấp 3 Nhị Chiểu
Thôn Lỗ Sơn, Thị Trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn (ÐT: 821303)
173840
Bưu cục cấp 3 Hoàng Thạch
Thôn Bích Nhôi, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn (ÐT: 821101)
173940
Bưu cục cấp 3 Thái Mông
Thôn Thái Mông, Xã Phúc Thành , Huyện Kinh Môn (ÐT: 823101)
174200
Bưu cục cấp 2 Chí Linh
Khu phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh (ÐT: 882203)
174410
Bưu cục cấp 3 Phả Lại
Khu phố Bình Dương, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh (ÐT: 881101)
174420
Bưu cục cấp 3 Lục Đầu Giang
Khu Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh (ÐT: 881270)
174540
Bưu cục cấp 3 Tân Dân
Thôn Tư Giang, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh (ÐT: 888104)
174300
Bưu cục cấp 3 Bến Tắm
Khu Trung Tâm, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh (ÐT: 887101)
174700
Bưu cục cấp 2 Cẩm Giàng
Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 3786455)
174790
Bưu cục cấp 3 Văn Thai
Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 780101)
174880
Bưu cục cấp 3 Cẩm Giàng Ga
Khu 2, Thị Trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 789101)
174830
Bưu cục cấp 3 Cầu Ghẽ
Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: 786508)
174940
Bưu cục cấp 3 Phúc Điền
Thôn Lê Xá, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng (ÐT: )
175100
Bưu cục cấp 2 Bình Giang
Khu 1 ( Đường Điện Biên ), Thị Trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang (ÐT: 3777112)
175170
Bưu cục cấp 3 Quán Gỏi
Khu phố Quán Gỏi, Xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang (ÐT: 777111)
175260
Bưu cục cấp 3 Thái Học
Thôn Phủ, Xã Thái Học, Huyện Bình Giang (ÐT: 3778225)
175400
Bưu cục cấp 2 Gia Lộc
Thôn Phương Điếm, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc (ÐT: 3716466)
175660
Bưu cục cấp 3 Hồng Hưng
Thôn Phương Khê, Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 716413)
175590
Bưu cục cấp 3 Đoàn Thượng
Thôn Tháng, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc (ÐT: 710101)
175800
Bưu cục cấp 2 Thanh Miện
Khu 1, Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện (ÐT: 3736500)
175880
Bưu cục cấp 3 Hồng Quang
Thôn Đông La, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện (ÐT: 3738207)
175990
Bưu cục cấp 3 Ngũ Hùng
Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện (ÐT: 3736196)
176000
Bưu cục cấp 3 Thanh Giang
Thôn Phù Tải 2, Xã Thang Giang, Huyện Thanh Miện (ÐT: 739023)
176100
Bưu cục cấp 2 Ninh Giang
Khu 6, Thị Trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang (ÐT: 3767221)
176140
Bưu cục cấp 3 Cầu Ràm
Thôn 3, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang (ÐT: 760601)
176300
Bưu cục cấp 3 Kiến Quốc
Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang (ÐT: 769101)
176500
Bưu cục cấp 2 Tứ Kỳ
Thôn An Nhân đông, Thị Trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 03203747273)
176580
Bưu cục cấp 3 Hưng Đạo
Thị tứ Hưng Đạo, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 748101)
176730
Bưu cục cấp 3 Cầu Xe
Thôn Hàm Hy, Xã Cộng Lạc, Huyện Tứ Kỳ (ÐT: 03203749470)


Mã bưu điện Hải Dương - zip code / postal code Hai Duong Mã bưu điện Hải Dương - zip code / postal code Hai Duong Reviewed by MR. VŨ on 9:13 PM Rating: 5