Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo điều 95 Bộ luật đất đai năm 2013, có 2 hình thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đó là:

+ Đăng ký lần đầu: trong trường hợp thửa đất hoặc tài sản trên đất chưa được đăng ký.

+ Đăng ký biến động: đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng có sự điều chỉnh, chuyển đổi.

Theo luật, người sử dụng đất bắt buộc phải đăng ký đất đai nếu có nhu cầu sử dụng thửa đất, còn các tài sản nằm trên đất được ĐK theo yêu cầu của chủ sở hữu.Cơ quan có thẩm quyền:

Theo thông tư liên tịch (số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC), việc tiếp nhận đăng ký quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai (trực thuộc sở Tài Nguyên & Môi Trường).

Người đăng ký có thể tới chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận / huyện nơi có đất của mình để nộp hồ sơ đăng ký.


Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

1 / chuẩn bị hồ sơ đăng ký CNQSDĐ:

Dù đk lần đầu hay cấp đổi giấy tờ, bạn cũng cần chuẩn bị trước bộ hồ sơ đầy đủ theo luật định thì quá trình thủ tục sẽ nhanh gọn hơn.

Tham khảo » Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất.

2 / Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng đất đai cấp huyện (thị xã, tp):

+ Tại văn phòng đk, cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu sót có thể bổ sung tại chỗ hoặc nhận phiếu yêu cầu bổ sung.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ viết giấy biên nhận hẹn ngày tới nhận thông báo thuế.

3 / Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế:

+ Người đk mang biên nhận tới nhận thông báo thuế và đóng thuế (nếu có).

+ Nộp biên lai thuế lại cho cán bộ tiếp nhận & nhận giấy hẹn ngày nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4 / Đến ngày hẹn nhận giấy CNQSDĐ:

+ Người đk mang giấy hẹn đến văn phòng đăng ký và nhận kết quả.

Thời gian chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 03/3/2017), thời gian thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là không quá 30 ngày.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận

+ Lệ phí trước bạ: Phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất tính bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá này được UBND tỉnh / tp ban hành)

Tham khảo » khung giá đất Hải Dương

+ Lệ phí cấp giấy CNQSDĐ: đối với việc chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 25.000đ, nếu trên đất có tài sản gắn liền thì không quá 100.000đ đối với các cá nhân, gia đình thuộc khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh. Miễn lệ phí đối với các cá nhân, gia đình tại khu vực nông thôn.

+ Phí phát sinh: như phí thẩm định, phí trích đo (nếu có)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Reviewed by MR. VŨ on 3:19 PM Rating: 5