[Download] Luật đất đai 2013 (pdf) - sửa đổi mới nhất 2017


Giới thiệu bộ luật đất đai 2013:

Sau hơn 10 năm thực thi, luật đất đai cũ năm 2003 (13/2003/QH11) được thay thế bằng bộ luật đất đai 2013 và tính tới thời điểm hiện tại, đây là bộ luật mới nhất về quản lý, sở hữu và sử dụng đất.

Bộ luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2014.

Các bạn có thể tải trực tiếp file pdf của bộ luật này tại link dưới đây:

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013

Ngoài nội dung chính của bộ luật bao gồm 14 chương / 212 điều, bên cạnh đó là các văn bản hướng dẫn thực thi qua các năm 2014 - 2015 - 2016 -2017, các bạn có thể tải danh sách đầy đủ các văn bản thực thi luật đất đai tại đây.

Dưới đây chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược về các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất năm 2016 & 2017 bao gồm:

Nghị định / thông tư năm 2017: 

  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 03/3/2017): sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
  • Thông tư 250/2016/TT-BTC (Hiệu lực 01/1/2017): về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản thi hành luật đất đai năm 2016:

  • Nghị quyết 19/2016/NQ-CP: về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
  • Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ( hiệu lực từ 01/6/2016): quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.
  • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (hiệu lực từ 08/8/2016): hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, các tài sản gắn liền với đất.
  • Thông tư 250/2016/TT-BTC (hiệu lực từ 01/1/2017): hướng dẫn về phí / lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh / Thành phố trực thuộc TW.
  • Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT (hiệu lực từ 08/8/2016): Quy định về hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
  • Thông tư 18/2016/TT-BTC (hiệu lực từ 07/03/2016): hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
  • Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT (hiệu lực từ 10/08/2016): hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa.
[Download] Luật đất đai 2013 (pdf) - sửa đổi mới nhất 2017 [Download] Luật đất đai 2013 (pdf) - sửa đổi mới nhất 2017 Reviewed by MR. VŨ on 2:31 AM Rating: 5