[Download] Luật đất đai 2003 - 13/2003/QH11 (pdf)


Giới thiệu Luật đất đai 2003:

Bộ luật đất đai 2003 được thông qua tại kỳ họp thứ 4 (ngày 26 tháng 11 năm 2003) của Quốc Hội khóa 11 (XI), mang số hiệu 13/2003/QH11.

Nội dung luật quy định về việc quản lý và sử dụng đất đai.

Luật đất đai năm 2003 đem lại một số kết quả tốt và hoàn thiện hơn cơ chế quản lý, giúp người dân gắn bó hơn với đất đai và yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh theo pháp luật về quyền sử dụng đất. Bộ luật được sửa đổi bổ sung lần cuối vào năm 2009.

Ngày 29/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc Hội khóa 13 (XIII) một bộ luật mới được chính thức thông qua luật đất đai 2013 nhằm thay thế cho bộ luật cũ sau hơn 10 năm được thực thi.

Đến ngày 9/12/2013, luật mới được chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký lệnh công bố và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/07/2014.

Mặc dù luật đất đai năm 2003 hiện không còn hiệu lực, đây có thể coi là tài liệu tham khảo và nghiên cứu đối với các bạn có nhu cầu tìm hiểu về các văn bản pháp luật nhà đất qua các thời kỳ.

Download file đầy đủ bộ luật đất đai 2003:

[Download] Luật đất đai 2003 - 13/2003/QH11 (pdf) [Download] Luật đất đai 2003 - 13/2003/QH11 (pdf) Reviewed by MR. VŨ on 1:17 AM Rating: 5